Enterprise Europe Network este inițiativa Uniunii Europene, fiind cea mai mare rețea care sprijină întreprinderile să inoveze și să își dezvolte activitatea pe alte piețe, prin servicii specializate acordate experți din cadrul a peste 600 de centre, cu expertiză specifica, situate în fiecare regiune a Uniunii Europene si nu numai.  Toate serviciile sunt gratuite și pot lua forma unor servicii personalizate, care răspund nevoilor punctuale ale fiecărei companii care se adresează unui centru EEN.

Misiunea Centrelor Enterprise Europe Network este de a oferi sprijin firmelor locale să-și internaționalizeze afacerile, prin oferirea de consultanță de comerț exterior, identificarea de noi piețe de desfacere a produselor / serviciilor, inițierea de noi contacte cu potențiali parteneri, pentru a dezvolta împreuna noi afaceri / tehnologii sau identificarea de finanțatori pentru noi idei de afaceri, invenții, inovații.

1. Internaționalizare  international-connections

Enterprise Europe Network oferă sprijin companiilor interesate să acceseze noi piețe internaționale și să identifice noi oportunități de afaceri, prin servicii personalizate de consultanță pentru identificare de parteneri de afaceri, oferirea de informații privind identificarea piețelor aflate în creștere, condiții locale de afaceri, norme și taxe necesare pentru a intra pe o anume piață.

Uniunea Europeana a încheiat peste 40 de acorduri comerciale, cu aproximativ 80 de țări. Piețele țărilor terțe oferă, de asemenea, oportunități de export și sunt surse importante de materii prime și bunuri. Rețeaua oferă sprijin pentru a afla care sunt avantajele fiecărui acord comercial, în materie de bunuri/servicii, investiții sau în ceea ce privește participarea la procedurile de licitație într-o țară partener comercial.

Gama de servicii este variată, oferind posibilitatea tuturor afacerilor de a se promova, prin completarea unui formular descriptiv si înscrierea acestuia în baza de date Enterprise Europe Network, care conține profiluri de cereri și oferte de produse/tehnologii.

Companiile interesate pot participa, de asemenea, la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate periodic la nivelul Rețelei, in diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația în care s-a identificat o oportunitate majoră de afaceri, într-un anumit sector de activitate, se poate organiza o misiune economică personalizată.

2. Suport în cadrul Pieței Unice  partnership

Piața Unică Europeană este una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene. Enterprise Europe Network furnizează servicii de consultanță specializata, care ajută întreprinderile să își depășească anumite barierele specifice privind marcajele CE, legislația UE și drepturile de proprietate intelectuală.

Centrele Enterprise Europe Network oferă informații privind legislația și politicile europene relevante pentru diferite categorii de societăți comerciale sau sectoare economice de activitate, condițiile specifice de comercializare a produselor/serviciilor sau condițiile de participare la licitații publice internaționale. Opiniile de îmbunătățire a legislației europene pentru mediul de afaceri sunt colectate periodic, prin consultări publice și apoi sunt transmise către factorii decizionali europeni.

Dacă sunteți interesat de comercializarea unei noi idei, produs, serviciu sau proces, Enterprise Europe Network va ajută să aflați cum sa vă protejați și să profitați de ideile și tehnologiile întreprinderii dumneavoastră. De asemenea, Rețeaua oferă informații și consiliere cu privire la proprietatea intelectuală. Lucrăm îndeaproape cu organizații specializate care sprijină întreprinderile mici să utilizeze drepturi de proprietate intelectuală si vă putem pune în legătura cu aceste organizații și experți în proprietate intelectuală – pentru a economisi timp si bani.

3. Inovare și Transfer Tehnologic  innovation

Pe scurt, inovarea este definita ca fiind implementarea unui produs/proces/serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit.

În acest sens, Enterprise Europe Network oferă sprijin IMM-urilor inovative, prin metode de investigare în scopul evaluării capacității tehnologice a firmelor, identificarea de tehnologii, procese și expertize inovative, identificarea nevoilor de tehnologie:

  • Servicii de scalare a afacerii – stabilirea gradului de pregătire pentru internaționalizare;
  • Coeficientul de Inovare Digitală – o evaluare structurată a performanței actuale a firmei în inovația digitală, comparativ cu parametrii de referință furnizați de firme din întreaga lume;
  • Evaluarea Managementului Inovării – oferă o imagine globală și clar structurată a propriei performanțe a managementului inovării în comparație cu performanțele in inovare ale competitorilor, din același sector de activitate.

Transferul  tehnologic reprezintă introducerea în circuitul economic a tehnologiilor, cunoștințelor și a altor rezultate ale procesului de cercetare-dezvoltare, în scopul obținerii unor produse, servicii, procese noi sau semnificativ îmbunătățite pentru agentul economic sau pentru piață.

Enterprise Europe Network oferă servicii de intermediere între cererea si oferta de tehnologie publicata in baza de date centralizata a Rețelei. Experții EEN pot realiza o evaluare a nevoilor tehnologice ale clientului și ulterior, selecta ofertele/cererile de oferte identificate, pentru a determina caracteristicile și avantajele, în fiecare caz.

4. Acces la finanțare   finance

Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network oferă servicii de tip help-desk, care includ oferirea de informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, criterii de eligibilitate și activități eligibile în cadrul unui apel specific de proiecte, clarificări pentru completarea cererii de finanțare, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.

5. Digitalizare

Unul dintre obiectivele principale ale rețelei este de a sprijini IMM-urile în tripla tranziție către modele de afaceri sustenabile, digitale și pentru a deveni mai rezistente.

În acest scop, consilierii Rețelei oferă servicii care vizează creșterea gradului de conștientizare în rândul IMM-urilor, cu privire la provocările și oportunitățile tehnologiilor digitale pentru a-și îmbunătăți modelele de afaceri, ajutându-le să-și adapteze procesele, să folosească tehnologii digitale și să dezvolte noi produse și servicii folosind mijloace digitale.

Centrele Enterprise Europe Network vor lucra îndeaproape cu organizațiile membre ale eDIH-urilor (HUB-urilor de Inovare Digitala), pentru a oferi IMM-urilor servicii de digitalizare integrate și de calitate, cum ar fi: servicii de identificare de furnizori de tehnologie, de soluții digitale pentru a-și orienta portofoliul către posibile noi piețe, servicii pentru adoptatorii de tehnologie din industrie și din sectorul public pentru a înțelege procesul de transformare digitală și rolurile tehnologiei în procesul de extindere, servicii și consultanță pentru o nouă viziune managerială pentru a stimula inovația și tehnologiile digitale în organizații, sprijin pentru organizații în dezvoltarea modelelor de afaceri și operaționale pentru economia digitală, servicii pentru IMM-uri de experimentare, adoptare, transfer de tehnologii și competențe digitale.

6. Sustenabilitate și reziliență

Experții Enterprise Europe Network vor sprijini IMM-urile să identifice și să soluționeze anumite aspecte legate de mediu și schimbări climatice și să dezvolte modele de afaceri sustenabile, pentru a deveni mai reziliente și pentru a depăși provocările cauzate de pandemia COVID-19.

Contactați filiala locală Enterprise Europe Network pentru oricare dintre serviciile descrise mai sus.